Staff Portal      MyPortal      kLMS

Direktori Akademik

wan shahdila
DR. WAN SHAHDILA SHAH BINTI SHAHAR
Ketua Jabatan
Bilik 2208 2208
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Kewangan Islam (UiTM)
 • MBA (Kewangan Islam) (UiTM)
 • BBA (Kewangan) (UiTM)
 • Diploma Perbankan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Islamic Banking and Finance
 • Islamic Wealth Management
 • Futures and Options
 • Financial Literacy
 • Behavioral Finance of Shariah Compliant Firm
ahmad yani
AHMAD YANI BIN ISMAIL
Pensyarah / Ketua Unit Hubungan Industri & Penyelidikan, IRCIEF
 Pejabat IRCIEF 6320
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Certificate in Shariah for Banking and Finance, KUIS
 • Islamic Financial Planning, IBFIM
 • MBA, Hull University, UK
 • B.A. (Hons) Business Studies,
 • Portsmouth University, UK

Bidang Kepakaran:

 • Risk Management
 • Takaful
 • Islamic Financial Planning
sofuan saleh
MOHAMAD SOFUAN BIN MOHAMAD SALEH
Pensyarah
Bilik 2314  2330
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Diploma Perakaunan, UiTM
  Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), UiTM
  Master of Professional Accounting, VUT (Aust.)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan Kewangan
 • Perakaunan Perniagaan
 • Theori Perakaunan
 • Perakaunan Kewangan & Pelapuran
 • Pengauditan
nazifah
DR. NAZIFAH BINTI MUSTAFFHA
Penolong Dekan
Bilik 2345  3379
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains (Perakaunan), UIAM
 • Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), UIAM

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan Kewangan
 • Perakaunan untuk Institusi Kewangan Islam
 • Perakaunan Zakat
 • Pengurusan Risiko
noor aimi
DR. NOOR AIMI BINTI MOHAMAD PUAD
Ketua Pascasiswazah
Pejabat FPM 1146
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Perbankan dan Kewangan Islam),Institut Perbankan Islam & Kewangan Islam, UIAM
 • Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Perbankan Islam), UIAM
 • Ijazah Sarjana Perakaunan (Kepujian), UIAM

Bidang Kepakaran:

 • Takaful
 • Kewangan Islam & Perbankan Islam
 • Audit syariah & Tadbir urus syariah
 • Sosial Kewangan Islam
dr noor raudhiah
DR. NOOR RAUDHIAH BINTI ABU BAKAR C.A.
Ketua Pembangunan Akademik, Pusat Pengajian Siswazah
Bilik 2239  1429/2222
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Doktor Falsafah (Perakaunan), UPM
 • Sarjana Perakaunan, UKM
 • Sarjana Muda Perakaunan, UPM

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan Pengurusan
 • Pengurusan Prestasi
 • Kawalan Pengurusan
 • Perakaunan Kewangan
 • Pelaporan Kewangan
 • Sistem Maklumat Perakaunan
dr sarifah
DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN
Ketua Program Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan
Bilik 2237  2224
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Accounting (UKM)
 • MSc in Accounting (UIAM)
 • Bachelor of Accountancy (Hons.) (UiTM)
 • Diploma in Accounting (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Financial Accounting
 • Taxation
nor fadilah
NOR FADILAH BINTI BAHARI
Pensyarah
Bilik 2339  2312
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • MSc. Banking (UUM)
 • Bachelor of Banking (UUM)

Bidang Kepakaran:

 • Perbankan
 • Kewangan Islam
 • Kewangan Mikro
dr nor hakimah
DR. NOR HAKIMAH BINTI HAJI MOHD NOR
Pensyarah Kanan
Bilik 2102  2102
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD (Kewangan) (UKM-GSB)
 • Ijazah Sarjana Sains Perbankan dan Kewangan (Loughborough University, UK)
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan (UiTM)
 • Diploma Perbankan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Pembangunan Kewangan
 • Pelaburan Langsung Asing
 • Pengurusan Kewangan
 • Kualiti Pembangunan Perbankan dan Pasaran Saham
nor suhaily
NOR SUHAILY BINTI BAKAR
Ketua Program Sarjana Perniagaan
Bilik 2243  2218
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Business Administration (Accounting) (UUM)
 • Bachelor of Accounting (hons) (UiTM)
 • Diploma of Accountancy (Uitm)

Bidang Kepakaran:

 • Management Accounting
 • Accounting Information Systems
 • Internal Control
 • Risk Management
noraini shamsuddin
NORAINI BINTI SHAMSUDDIN
Ketua Unit Perundingan, Latihan dan Pembangunan, Pusat Kecemerlangan Halal KUIS (HARIS)
Bilik 2101  2101
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ahli Bersekutu Institut Juruaudit Malaysia (IIAM)
 • Sarjana Perakaunan (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (UKM)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan Kewangan
 • Pelaporan Penyata Kewangan
 • Pengauditan & Pengurusan Risiko
 • Tadbir Urus Korporat Zakat
norazlina ripain
NORAZLINA BINTI RIPAIN
Ketua Program, Diploma Perbankan Islam
Bilik 2108 2108
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Business Administration (UiTM)
 • Bachelor of Business Administration (Hons)(Finance)(UiTM)
 • Diploma in Banking (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Corporate Finance
 • Financial Management
 • Investment
 • Firm performance
 • Fundamentals of Islamic Capital Market
 • Unit trusts
norhanizah
DR. NORHANIZAH BINTI JOHARI
Timbalan Dekan (Akademik & Pengantarabangsaan)
 Pejabat T. Dekan (A&P) 3315
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Associate Member of MIA (A.M.)
  Ph.D Kewangan Islam & Muamalat (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Perakaunan (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (UiTM)
 • Diploma Perakaunan (ITM)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan & Pelaporan Kewangan
 • Tadbir Urus dan Kawalan Dalaman
 • Pendidikan Perakaunan
 • Perakaunan Kos
 • Perakaunan Pengurusan
 • Pengurusan Risiko
norlita zainudin
NORLITA BINTI ZAINUDIN
Pensyarah
Bilik 2240 2221
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (UKM)
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)(Kepujian)(UiTM)
 • Diploma Pengajian Perniagaan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Pengurusan Perniagaan
 • Pelaburan
 • Analisa Pelaburan
 • Pemasaran Perkhidmatan Kewangan
nur fikhriah
NUR FIKHRIAH BINTI TAKRIL
Ketua Program Sarjana Perakaunan
Bilik 2344  3320
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Science (Accounting) (IIUM)
 • Bachelor of Accounting (Honours) (IIUM)
 • Chartered Accountant (Malaysia)

Bidang Kepakaran:

 • Laporan Kewangan
 • Pengurusan Prestasi
 • Pengurusan Pengetahuan
 • Tadbir urus Korporat
 • Percukaian
suriana awaluddin
NUR SURIANA BINTI AWALUDIN
Pensyarah / Bendahari FPM
Pejabat FPM  -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Perakaunan (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (UiTM)
 • Diploma Perakaunan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan Kos
 • Perakaunan Pengurusan
 • Perakaunan & Pelaporan Kewangan
nurauliani
NURAULIANI BINTI JAMLUS RAFDI
Ketua Program Sarjana Kewangan Islam
Bilik 2255 3323
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) (UIAM)
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) (Kepujian)

Bidang Kepakaran:

 • Perbankan dan Kewangan Islam
 • Pengurusan pinjaman & pembiayaan
nurul wajhi
NURUL WAJHI BINTI AHMAD
Ketua Penerbitan, Inovasi & Pemasaran RIMC
Pejabat RIMC 1462
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Business Administration (UUM)
 • Bachelor of Business Administration (Finance) (Hons) (UKM)

Bidang Kepakaran:

 • Investment
 • Corporate Finance
 • Investment Analysis
 • Financial Management
 • Futures And Options
 • Financial Literacy
nuzul akhtar
NUZUL AKHTAR BINTI BAHARUDIN
Pensyarah
Bilik 2332 2320
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Business Administration (UiTM)
 • Bachelor of Business Administration (Finance) (Hons) (UiTM)
 • Diploma in Bank Management (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Marketing for Financial Services
 • Portfolio Theory
 • Financial Management
 • Financial Efficiency
dr sarifah
DR. SARIFAH BINTI ISMAIL @ MANJA
Penolong Rektor, Jaminan Kualiti Akademik
1437
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD in Accounting (UKM)
 • Master in Accounting (UiTM)
 • Bachelor of Accountancy (UiTM)
 • Diploma in Accounting (UiTM)
 • Member of MIA (AM28717)

Bidang Kepakaran:

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Social Performance, Sustainability Reporting
 • Taxation
teh suhaila
SHAFINA BINTI FISAL
Pensyarah
Bilik 1237B  1237
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • MSc Finance (Uni of Strathclyde, UK)
 • BA (Hons) Accounting & Finance (Leeds Uni, UK)

Bidang Kepakaran:

 • FInternational Finance
 • Investment Analysis
 • Financial Management
 • Behavioural Finance
shuhaimi jaafar
SHUHAIMI BIN JAAFAR
Ketua Program Diploma & ISM Perakaunan
Bilik 2213  2229
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan) UPM
 • Ijazah Sarjana muda Perakaunan (Kepujian) UUM

Bidang Kepakaran:

 • Pengauditan
 • Perakaunan Perniagaan
 • Kajian Kes Integrasi
sri wahyu sakina
DR. SRI WAHYU SAKINA BINTI AHMAD SANUSI
Ketua Penyelaras Latihan Industri & Jaringan Komuniti
Bilik 2210  2210
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Doktor Falsafah Peradaban Islam (Ekonomi & Muamalah), UKM
 • Akauntan bertauliah (CPA) Australia
 • Sarjana Perakaunan (UITM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (UiTM)
 • Diploma Perakaunan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan kos dan pengurusan
 • Zakat, Wasiat & wakaf zurri
 • Perakaunan Islam
teh suhaila
TEH SUHAILA BINTI TAJUDDIN(C.A(M))
Pensyarah (Cuti SLAK)
-
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ahli Bersekutu Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia
 • Akauntan Bertauliah, Institut Akauntan Malaysia
 • Ijazah Sarjana Perakaunan, UiTM
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan, UPM

Bidang Kepakaran:

 • Percukaian
 • Pelaporan Zakat
 • Perakaunan & Pelaporan Kewangan
wan shahzlinda
WAN SHAHZLINDA SHAH BINTI SHAHAR
Ketua Program, ISM Kewangan Islam (Perbankan)
Bilik 2211 2211
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Perbankan dan Kewangan Islam (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam (UiTM)
 • Diploma Perbankan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Perbankan dan Kewangan Islam
 • Pengurusan Kewangan Islam
 • Kewangan Sosial Islam
 • Pasaran Modal Islam
 • Takaful
zainab aman
DR. ZAINAB BINTI AMAN
Pensyarah
Bilik 2238  2223
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Accounting (UKM)
 • Master of Accountancy (UKM)
 • Bachelor of Accountancy (Honours) (UUM)

Bidang Kepakaran:

 • Taxation
 • Financial Accounting & reporting
 • Public sector accounting
 • Corporate governance & sustainability reporting
suhaila nadzri
DR. SUHAILA BINTI NADZRI
Ketua Jabatan
Bilik 2207 2207
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD in Islamic Civilization (Islamic Entrepreneurship) (UKM)
 • Master in Business Administration (MBA) (UUM)
 • Bachelor in Business Administration (BBA) (Hons) (UM)

 Bidang Kepakaran :

 • Management
 • Enterpreneurship
 • Islamic Entrepreneurship
 • Islamic Management
 • Small Business Management
ahmad fatin
AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan KUIS
Pejabat Yayasan 3562
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Islamic Economics (UKM)
 • Bachelor in Sharia (Orginal of Daien) (Mu’tah University)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Economics
 • Waqf
alawiyah tengah
ALAWIYAH BINTI TENGAH
Koordinator Jurnal & Penerbitan, IRCIEF
Bilik 2247 2227
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah) (KUIS)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia (Kepujian) (UUM)
 • Diploma Pengurusan Personnel (UniSZA)

Bidang Kepakaran :

 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Gelagat Organisasi
 • Pengurusan Prestasi
 • Perhubungan Industri
 • Pengurusan
aza shahnaz 2
AZA SHAHNAZ BINTI AZMAN
Ketua Program Sarjana Ekonomi
Bilik 2105 2105
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Ekonomi
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Ijazah Sarjana Muda Ekonomi
  Universiti Utara Malaysia (UUM)

Bidang Kepakaran :

 • Compliance Behavior
 • Economics
 • Managerial Economics
 • Research Methodology
 • Zakat
azharuddin
DR. AZHARUDDIN BIN HASHIM
Ketua Program Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
Bilik 2104 2104
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D. (Pengurusan Sumber Manusia) (USIM)
 • Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia (UUM)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi) (Kepujian)(UTM)

Bidang Kepakaran :

 • Organizational Behavior
 • Human Resource Management 
 • Organizational Development
 • Training & Development
 • Staffing
 • Industrial Relations
azri rizal
AZRI RIZAL BIN MD RAZALI
Ketua Bahagian Pemasaran
Pejabat B. Pemasaran  3510
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Operasi dan Pemasaran), Drexel University, USA

 Bidang Kepakaran :

 • Pengurusan Organisasi
 • Pengurusan Logistik dan Operasi
 • Pengurusan Pemasaran
 • Keusahawanan
fadilah mat nor
FADILAH BINTI MAT NOR
Pensyarah
Bilik 2248 2212
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Economics (UKM)
 • Bachelor in Economics (UKM)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Economics
 • Mathematics & Statistics
 • Economics
 • Economy of Zakah
 • Zakat Compliance
haliyana tonot
HALIYANA BINTI TONOT
Pensyarah
Bilik 2329 2316
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master Sc. (Quantitative Sciences) (UTM)
 • Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Science
  (UTM)

 Bidang Kepakaran :

 • Statistics
 • Business Mathematics
 • Quantitative Method For Management
 • Research Methodology
hazelena dewi
HAZELENA DEWI BINTI FATAHUL ARIFFIN
Pensyarah
Bilik 2249 2213
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Certificate of English Teaching For Adult (CELTA) (University of Cambridge)
 • MSc Human Resource Management (Cardiff University)
 • Postgraduate Diploma in Education (UTM)
 • BSc Business Administration (Management) (Creighton University, Nebraska, USA)

Bidang Kepakaran :

 • Work & Organization
 • Human Resource Management
 • International HRM & Diversity
 • Training & Development
 • English for Adult
 • Teaching & Education
 • Occupational Safety & Health Management


junainah idris
JUNAINAH BINTI IDRIS
Ketua Unit Penyelidikan, Penerbitan dan Pengurusan Dana, Pusat Kecemerlangan Halal KUIS (HARIS)
Bilik 2105  2105
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • MBA (UiTM)
 • BBA (Hons) Marketing (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • Marketing
 • Islamic Marketing
 • Consumer Behaviour
 • Business Management
 • Entrepreneurship
latifa bibi
DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED
Pengarah IRCIEF
Pejabat IRCIEF 6319
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Economics (UM)
 • Masters in Economics (UKM)
 • Bachelor in Economics (UKM)

Bidang Kepakaran :

 • Economic Development
 • Social Finance
 • Social Economy
 • Malaysian Economy
marhaini
MARHAINI BINTI ABD GHANI
Pensyarah
Bilik 2110 2111
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Industrial & Organizational Psychology (UKM)
 • Bachelor of Human Sciences (Psychology) (IIUM)

Bidang Kepakaran :

 • Industrial & Organizational
  Psychology
 • Work Psychology
 • Management Psychology
 • Managerial Psychology
 • Business Psychology
 • Positive Psychology
mawar murni
DR. MAWAR MURNI BINTI YUNUS
Pensyarah Kanan
Bilik 2106 2106
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Doktor Falsafah (Ekonomi) (UPM)
 • Sarjana Ekonomi (UKM)
 • Sarjana Muda Ekonomi (UKM)

Bidang Kepakaran :

 • Perdagangan Antarabangsa
 • Ekonomi Antarabangsa
 • Polisi Perdagangan
 • Integrasi Ekonomi
 • Ekonomi Pembangunan
mazlina
MAZLINA BINTI CHE MALEK
Ketua Program ISM Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
Bilik 2201 2201
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master Human Resource Management (UUM)
 • Bachelor of Business Administration (UIAM)

Bidang Kepakaran :

 • Human Resource Management
 • Performance Management
 • Managing Training & Development
 • Compensation Mangement & Benefits
rizki moi
MOHAMMED RIZKI BIN MOI
Pensyarah
Bilik 2215 2215
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Ekonomi Islam (UKM)
 • Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Ekonomi Islam)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Economics
 • Islamic Finance
mohd fadhli
TS. MOHD FADHLI BIN AB RAHMAN
Pengarah, Pusat Kecemerlangan Halal KUIS
Bilik 2331 2321
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Science (Food Science) (UKM)
 • Bachelor in Science (Food Science with Business Management) (UKM)
 • Malaysian Skill Certificate, Halal Auditing (Level 3) (DSD Malaysia)
 • Fundamental Certificate in Shariah for Banking and Finance (FAA) (IRCIEF KUIS)

 Bidang Kepakaran :

 • Halal Industry Ecosystem
 • Halal Certification & Management System
 • Halal Food Ingredients & Processing
 • Food Science & Technology
 • Food Hygiene & Safety
 • Business Management
mokhtar
MOKTHAR BIN HJ. ISMAIL
Pensyarah
Bilik 2340 2313
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Business Administration (UTM)
 • Bachelor in Economics (IIUM)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Social Economy & Waqf
 • Economic Development
 • Microeconomics & Macroeconomics
 • Research Methodology
 • Structural Equation Modeling
m alrazi
MUHAMMAD ALRAZI BIN AHMAD NOR KOMAR
Pensyarah
Bilik 2215 2215
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan (UPM)
 • Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Makanan (USIM)

Bidang Kepakaran :

 • Keselamatan Makanan
 • Pemastian dan Kawalan Kualiti
 • Keselamatan Mikrobiologi Makanan
 • Teknologi Pemprosesan Makanan
 • Bahan Halal & Pembuatan
firdaus
MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI
Ketua Pusat Pengantarabangsaan & Mobiliti
Pejabat PPM  6625
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Business Administration (MBA) (UiTM)
 • Bachelor of Science (Hons) in International Marketing (UMS)

Bidang Kepakaran :

 • International Business & Globalisation
 • Entrepreneurship
 • Entrepreneurship Development
 • Ethical Issues in Business Management
 • Management
muhammad ikhwan
DR. MUHAMMAD IKHWAN BIN AZLAN
Pensyarah
Bilik 1105 3411
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Islamic Thought & Civilisation, RZS-CASIS (UTM)
 • MSc Mathematics (UKM)
 • BSc(Hons) Mathematics (Nottingham)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Thought & Civilisation
nadwatul husna
NADWATUL HUSNA BINTI MUSTAPHA
Ketua Program Diploma Pengurusan Sumber Manusia
Bilik 2203 2203
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master In Human Resource Management (UUM)
 • Bachelor of Business Management (UNITAR)

Bidang Kepakaran :

 • Managing Diversity
 • Occupational Safety & Health Management
 • Performance Management
 • Human Resource Management
 • Organizational Behavior
 • Human Resource Planning
 • Traning & Development Compensation & Benefit Rewards
nadzirah mohd fauzi
NADZIRAH BINTI MOHD FAUZI
Ketua Program ISM Pengurusan (Industri Halal)
Bilik 2202 2202
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat (UiTM)
 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • Management
 • Islamic Management
 • Marketing Management
 • Entreprenuership
 • Introduction of Halal Industry
 • Halal Auditing
 • Halal Cerification Procedure
 • Shariah Compliance Hotel
 • Hospitality
nor rosmawati
NOR ROSMAWATI BINTI ABDUL KARIM
Pensyarah
Bilik 2241  2220
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • MBA (Marketing) (UiTM)
 • BBA (Marketing) (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • International Business & Globalisation
 • Entrepreneurship
 • Pengurusan Masjid
 • Halal (TOT)
 • Marketing Management
 • Fundamentals of Marketing
 • Fundamentals of Management
 • Principles and Practices of Selling
noraznida husin
NORAZNIDA BINTI HUSIN
Pensyarah
Bilik 2244 1616
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Quantitative Science (Operations) (UiTM)
 • Bachelor in Management Mathematics (UiTM)
 • Diploma in Quantitative Science (UiTM)

 Bidang Kepakaran :

 • Business Mathematics
 • Operations Management
 • Statistics
dr norfaizah othman
DR. NORFAIZAH BINTI OTHMAN
Dekan
Pejabat Dekan 3316
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Economics (UKM)
 • Masters in Economics (UKM)
 • Bachelor in Economics (IIUM)
 • Bachelor in IRKHs (IIUM)

Bidang Kepakaran :

 • Economics
 • Islamic Economics
 • Financial Economics
 • Bank Performance
 • Early Warning System
 • Stochastic Frontier Analysis
normazaini
DR. NORMAZAINI BINTI SALEH
Ketua Program Doktor Falsafah Pengurusan
Bilik 2250  2214
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD (Management) (UKM)
 • Master in Business Administration (UKM)
 • Bachelor in Business Administration (Finance) Hons (UiTM)
 • Diploma in Business Studies (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • Management
 • Strategic Management
 • Organizational Behavior
 • Work-family conflict
 • Leadership
 • Organizational communication
 • Organizational Business Management
dr noor raudhiah
DR. NORZIAH BINTI HAJI OTHMAN
Pensyarah
Bilik 2103  2103
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD (Mathematics Education) (UKM)
 • Master of Science (Mathematics) (USM)
 • Bachelor of Science (Mathematics) (USM)

Bidang Kepakaran :

 • Business Mathematics
 • Mathematics for Engineering
 • Mathematics Calculus
 • Mathematics for Economics
 • Statistics
 • Research Methodology
 • Values in Mathematics Education
nur husna
NUR HUSNA BINTI MOHAMAD HUSSAIN
Ketua Penyelaras Latihan Ilmiah
Bilik 2335 2317
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters of Science in Human Resource (UPM)
 • Bachelor of Science in Human Resource (UNIMAS)

Bidang Kepakaran :

 • Human Resource Management
 • Managing Training & Development
 • Human Capital Development
 • Organizational Behaviour
 • Recruitment & Selection
nur syaheera
NUR SYAHEERA BINTI ATAN
Pensyarah
Bilik 2244 1616
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Science (Statistics) (UKM)
 • Bachelor of Mathematical Sciences (Honours) (IIUM)

 Bidang Kepakaran :

 • Mathematics
 • Statistics
 • Business Mathematics
nurza
NURZA BINTI MOHAMED YUSOFF
Ketua Program Diploma Ekonomi & ISM Ekonomi dan Kewangan (Kepujian)
Bilik 2206 2206
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Ekonomi (UPM)
 • Sarjana Muda Ekonomi (UPM)

Bidang Kepakaran :

 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Ekonomi
 • Ekonomi Antarabangsa
panji hidayat
PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM
Ketua Program Diploma Eksekutif Pengurusan Masjid
Bilik 2245  2225
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Da’wah & Islamic Leadership (USIM)
 • Bachelor of Da’wah & Islamic Management (USIM)

 Bidang Kepakaran :

 • Islamic Management
 • Organizational Management
 • Human Capital Development
 • Islamic Leadership
 • Fundamental of Management
sadiah abdul karim
SA'DIAH BINTI ABDUL KARIM
Pensyarah
Bilik 2226 2226
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Islamic Economics (UKM)
 • Bachelor in Economics (IIUM)
 • Bachelor in IRKHs (IIUM)

Bidang Kepakaran :

 • Islamic Economics
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
safura
SAFURA BINTI AHMAD SABRI
Pensyarah
Bilik 2255 3323
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains (Kualiti & Peningkatan Produktiviti) (UKM)
 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik (UKM)

 Bidang Kepakaran :

 • Statistik
 • Matematik Perniagaan
salina
SALINA BINTI MOHAMMED RASHID
Pensyarah
Bilik 2242 2219
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Perntadbiran Perniagaan, UiTM
 • Sarjana Muda Perntadbiran Perniagaan(Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia (UiTM)
 • Diploma in Perntadbiran Perniagaan

Bidang Kepakaran :

 • Business Ethics
 • Organizational Behavior
 • Training & Development
 • Human Capital Development
 • Human Resource Management
 • Staffing / Recruitment & Selection
siti hawa
SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN
Pensyarah
2253  2331
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • MBA (UKM)
 • BBA Hons (Marketing)

Bidang Kepakaran :

 • Strategic Management
 • Halal Management
 • Operation Management
siti nurashidah
SITI NURASHIDAH BINTI ROSLAN
Pensyarah
Bilik 2345 3379
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Bachelor Degree in Human Resource Management (Hons) (UUM)

Bidang Kepakaran :

 • Industrial Relations
 • Human Resources Management
 • Recruitment & Selection
 • Compensation & Benefits
 • Occupational Safety & Health Management
siti syuhada
SITI SYUHADA BINTI ABD RAHMAN
Ketua Program Diploma Pengurusan Perniagaan & ISM Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
Bilik 2204  2204
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Korporat) (UiTM)
 • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (UIAM)

Bidang Kepakaran :

 • Pengurusan Perniagaan
 • Pengurusan Strategik
 • Keusahawanan
suhaily shamsudin
SUHAILY BINTI MD SHAMSUDIN
Pensyarah
Bilik 2254 3377
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Business Administration (MBA) (UiTM)
 • Bachelor in Business Administration (BBA) (Hons) (Insurance) (UiTM)
 • Diploma in Business Studies (Insurance) (UiTM)

 Bidang Kepakaran :

 • Management
 • Entrepreneurship
 • Marketing
ummi munirah
DR. UMMI MUNIRAH SYUHADA BINTI MOHAMAD ZAN
Pensyarah
Pejabat RIMC 2335
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD
  Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) (UKM)
 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) (UKM)

 Bidang Kepakaran :

 • Statistik
 • Matematik Perniagaan
 • Pemodelan Persamaan Struktur
 • Kesepaduan Nasional
mahanum mahdin
DR. MAHANUM BINTI MAHDUN
Ketua Jabatan
2205 2205
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sastera (Bahasa Inggeris - Linguistik Terapan) (UPM)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Bioperubatan) (Kepujian) (UPM)

Bidang Kepakaran :

 • Linguistik Umum
 • Linguistik Terapan
 • Pemerolehan Bahasa Kedua
 • Pengajian Bahasa Inggeris
aliyatulmuna
'ALIYATULMUNA BINTI MOHD NOR
Pensyarah
Bilik 4304 3537
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) (UPM)
 • Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris) (UIAM)

Bidang Kepakaran :

 • Linguistik Umum
 • Kesusasteraan Inggeris
 • Pengajian Bahasa Inggeris
bahtiar
BAHTIAR BIN MOHD NOR
Pensyarah
Bilik 2342 2315
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Komunikasi Korporat (UPM)
 • ISM Komunikasi Multimedia (Penyiaran Web) (OUM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi - Penyiaran
effendi
EFFENDI BIN ABDULLAH
Ketua Program, Diploma Pengajian B. Inggeris & ISM B. Inggeris (Kepujian) dengan Komunikasi Korporat
Bilik 2214 2230
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of English as a Second Language, (UM)
 • Bachelor of Arts (English Language) (Honours) (UPM)

Bidang Kepakaran :

 • Applied Linguistics
 • English for Specific Purposes
 • Academic English
 • English for Business
faradillah iqmar
PROF. MADYA DR. FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR
Timbalan Pengarah Pembangunan Penyelidikan, RIMC
Pejabat RIMC 1461
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Doktor Falsafah (Komunikasi) (UKM)
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Komunikasi) (UIAM)
 • Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunikasi)(Kep.) (UIAM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi Media Baharu
 • Keterangkuman Digital (Digital Inclusion)
 • Keusahawanan Digital
 • Penyelidikan Kuantitatif
hazlin
DR. HAZLIN FALINA BINTI ROSLI
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Pejabat FPM 2237
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Doktor Falsafah Komunikasi (UKM)
 • Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi) (UKM)
 • Bacelor Komunikasi (UPM)
 • Diploma Komunikasi (KUIS)

Bidang Kepakaran :

 • Penyiaran
 • Kewartawanan
 • Komunikasi
 • Media dan OKU
rozalafri
DR. MD ROZALAFRI BIN JOHORI
Pensyarah
Bilik 1203 2232
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Doktor Falsafah Komunikasi Massa (UPM)
 • Sarjana Sains Komunikasi Korporat (UPM)
 • Sarjana Muda Sains Masyarakat & Kemanusiaan (Komunikasi), (UKM)

Bidang Kepakaran :

 • Strategi Komunikasi
 • Komunikasi Massa
 • Ekonomi Politik Media
 • Penyiaran Islam
 • Komunikasi Korporat
aizham
MOHAMMAD AIZHAM BIN MOHAMMAD KASSIM
Penyelaras Makmal Audio Visual
Bilik 2215 2215
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ijazah Sarjana Muda Penyiaran (KUIS)

Bidang Kepakaran :

 • Periklanan
 • Komunikasi Interpersonal
 • Sosiologi Media
 • Produksi Kamera Berbilang (MCP)
norazirawati
NORAZIRAWATI BINTI AHMAD
Ketua Program, Diploma Komunikasi & ISM Komunikasi (Penyiaran)
Bilik 2212 2228
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi) (UKM)
 • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kewartawanan) (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi
 • Kewartawanan
 • Literasi visual
 • Representasi visual
nur aina
NUR'AINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH
Ketua Program Sarjana Komunikasi
Bilik 2336 2309
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sastera (Komunikasi) (UKM)
 • Sarjana Muda Sastera (Kep) Komunikasi (UKM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi dan media baharu
 • Media dan masyarakat
nursyamimi
NURSYAMIMI BINTI HARUN
Pensyarah
Bilik 2341 2314
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Komunikasi Massa (UiTM)
 • Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Penyiaran) (UiTM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi Massa
 • Psikologi Media
 • Teori Komunikasi
 • Penyiaran
nursyamimi
NURUL JAMILAH BINTI ISMAIL RANI
Pensyarah
Bilik 2251 2231
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Komunikasi Kepengurusan (UUM)
 • Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (UUM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi Organisasi
 • Komunikasi Antarabudaya
 • Komunikasi Insan
rabiathul adhabiyyah
DR. RABIATHUL ADHABIYYAH BINTI SAYED ABUDHAHIR
Pengarah Pusat Mobiliti & Latihan Industri
Pejabat PMLI 3509
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD English (UPM)
 • Masters in English for Specific Purposes
 • Bachelor of Arts (Hons) English Language Studies (UPM)

Bidang Kepakaran :

 • Needs Analysis
 • Course Design
 • Genre Study
 • Discourse Study
 • English Language Studies
 • English for Specific Purposes
 • Assessment & Evaluation
 • English for Islamic Studies
rahmahtunnisah
RAHMAHTUNNISAH BINTI HJ SAILIN
Pensyarah
Bilik 2328 2324
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Komunikasi Korporat (UPM)
 • Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (USM)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi kemanusiaan
 • Penyiaran/Media (TV dan Radio)
 • Komunikasi Korporat
 • Hubungan Media
 • Komunikasi Kekeluargaan Islam
siti hawa muhamad
SITI HAWA BINTI MUHAMAD
Koordinator Komunikasi Strategik
Bilik 1207 3101
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris) (UPM)
 • Sarjana Muda Multimedia (Kepujian) (Inovasi Media) (MMU)

Bidang Kepakaran :

 • Sastera Inggeris / Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial Dalam Bahasa Inggeris
 • Pengajian Bahasa Inggeris
sulaiman
SULAIMAN BIN SALLEH
Pensyarah
Bilik 2333 2319
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Komunikasi Massa (UiTM)
 • Diploma Sebaran Am (ITM) (diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia setaraf Ijazah Sarjana Muda)

Bidang Kepakaran :

 • Komunikasi masa (media cetak)
 • Penulisan media cetak
wan nor hazwani
WAN NOR HAZWANI BINTI WAN RAMLI
Pensyarah
Bilik 2313 2329
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sastera (Pengajian Penterjemahan) (USM)
 • Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Terjemahan & Interpretasi) (USM)

Bidang Kepakaran :

 • Penterjemahan Teks Sastera
wawarah
WAWARAH BINTI SAIDPUDIN
Ketua Unit Penyelidikan RIMC
Pejabat RIMC 3406
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi) (UKM)
 • Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (KUIS)

Bidang Kepakaran :

 • Periklanan
 • Komunikasi Organisasi
 • Komunikasi Islam
 • Media & Komunikasi
 • Komunikasi & Media Sosial
 • Penyiaran Drama Islamik
zairil azmir
ZAIRIL AZMIR BIN ZAIYADI
Pensyarah
Bilik 2304 2304
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Bachelor of Human Sciences (English Language & Literature)(Hons) (IIUM)
 • Master in Education (Teaching English as a Second Language) (UPM)

Bidang Kepakaran :

 • English language proficiency
 • English literature/ literature in English
sri wahyu sakina
DR. SRI WAHYU SAKINA BINTI AHMAD SANUSI
Ketua Penyelaras Latihan Industri & Jaringan Komuniti
Bilik 2210  2210
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Akauntan bertauliah (CPA) Australia
 • Sarjana Perakaunan (UITM)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) (UiTM)
 • Diploma Perakaunan (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Perakaunan kos dan pengurusan
 • Zakat, Wasiat & wakaf zurri
 • Perakaunan Islam
noor aimi
DR. NOOR AIMI BINTI MOHAMAD PUAD
Ketua Pascasiswazah
Pejabat FPM -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Perbankan dan Kewangan Islam),Institut Perbankan Islam & Kewangan Islam, UIAM
 • Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Perbankan Islam), UIAM
 • Ijazah Sarjana Perakaunan (Kepujian), UIAM

Bidang Kepakaran:

 • Takaful
 • Kewangan Islam & Perbankan Islam
 • Audit syariah & Tadbir urus syariah
 • Sosial Kewangan Islam
aza shahnaz 2
AZA SHAHNAZ BINTI AZMAN
Ketua Program Sarjana Ekonomi
Bilik 2105 2105
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Masters in Economics (UKM)
 • Bachelor in Economics (UUM)

Bidang Kepakaran:

 • Zakat Compliance Behavior
 • Economics
 • Managerial Economics
 • Research Methodology
 • Basic Econometrics
azharuddin
DR. AZHARUDDIN BIN HASHIM
Ketua Program Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
Bilik 2304 2304
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D. (Pengurusan Sumber Manusia) (USIM)
 • Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia (UUM)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi) (Kepujian)(UTM)

Bidang Kepakaran:

 • Organizational Behavior
 • Human Resource Management 
 • Organizational Development
 • Training & Development
 • Staffing
 • Industrial Relations
dr noor suhaila
DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN
Ketua Program Doktor Falsafah Perakaunan
Bilik 2237  2224
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Accounting (UKM)
 • MSc in Accounting (UIAM)
 • Bachelor of Accountancy (Hons.) (UiTM)
 • Diploma in Accounting (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Financial Accounting
 • Taxation
nor suhaily
NOR SUHAILY BINTI BAKAR
Ketua Program Sarjana Perniagaan (Muamalah)
Bilik 2243  2218
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master in Business Administration (Accounting) (UUM)
 • Bachelor of Accounting (hons) (UiTM)
 • Diploma of Accountancy (Uitm)

Bidang Kepakaran:

 • Management Accounting
 • Accounting Information Systems
 • Internal Control
 • Risk Management
normazaini
DR. NORMAZAINI BINTI SALEH
Ketua Program Doktor Falsafah Pengurusan
Bilik 2250  2214
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD (Management) (UKM)
 • Master in Business Administration (UKM)
 • Bachelor in Business Administration (Finance) Hons (UiTM)
 • Diploma in Business Studies (UiTM)

Bidang Kepakaran:

 • Management
 • Strategic Management
 • Organizational Behavior
 • Work-family conflict
 • Leadership
 • Organizational communication
 • Organizational Business Management
nur fikhriah
NUR FIKHRIAH BINTI TAKRIL
Ketua Program Sarjana Perakaunan
Bilik 2254  3377
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Master of Science (Accounting) (IIUM)
 • Bachelor of Accounting (Honours) (IIUM)
 • Chartered Accountant (Malaysia)

Bidang Kepakaran:

 • Laporan Kewangan
 • Pengurusan Prestasi
 • Pengurusan Pengetahuan
 • Tadbir urus Korporat
 • Percukaian
nur aina
NUR'AINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH
Ketua Program Sarjana Komunikasi
Bilik 2336 2309
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sastera (Komunikasi) (UKM)
 • Sarjana Muda Sastera (Kep) Komunikasi (UKM)

Bidang Kepakaran:

 • Komunikasi dan media baharu
 • Media dan masyarakat
nurauliani
NURAULIANI BINTI JAMLUS RAFDI
Ketua Program Sarjana Kewangan Islam
Bilik 2255 3323
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam (UIAM)
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) (Kepujian)

Bidang Kepakaran:

 • Perbankan dan Kewangan Islam
 • Pengurusan pinjaman & pembiayaan